Поведінка і Безпека учнів

БЕЗПЕКА УЧНІВ

 

 • Безпека є основою роботи будь-яких колективів. Тому всі учні / учениці мають пам’ятати про відповідальність щодо її забезпечення. Необхідно повідомляти про будь-яку небезпечну і/або кримінальну активність в Ліцеї. Повідомлення можна скласти черговому адміністратору чи учителю, класному керівникові чи за телефоном: 237 21 81.
 • Питання безпеки роботи шкільних колективів вимагає систематичного і докладного огляду навчальних приміщень Ліцею. Учням / ученицям слід пам’ятати про відповідальність за будь-які речі, які вони приносять до Ліцею, мають на собі, носять в кишенях і/або в сумках, порт- фелях, ранцях, кульках тощо.
 • Будь-які сумки, портфелі, ранці, кульки тощо, які принесені до Ліцею, можуть бути доглянуті, якщо на те будуть підстави.
 • Всі електронні прилади, засоби розваги чи зв’язку, мають бути залишені учнями вдома. Електронні прилади можуть бути причиною зриву освітнього процесу і підлягають вилученню до завершення освітнього процесу, якщо вони помічені або почуті під час навчальної роботи.
 • Так само учні / учениці мають залишати вдома і всі цінні речі. Ліцей не є місцем, до якого можна безпечно приносити будь-які цінності, і не несе відповідальності за втрачені або зниклі речі, знаходження яких не передбачено освітньою діяльністю.
 • Ліцей проголошує нетерпимість до будь-яких проявів обдурювання, втягування у сумнівні справи, залякування, утруднення освітньої діяльності чи створення перешкод у навчанні, до створення небезпечних ситуацій чи посягання на безпеку учасників навчання іншими учнями /ученицями. Будь-які подібні дії чи поведінка будуть припинятись із застосуванням всіх можливих в межах чинного законодавства засобів впливу.
 • Відвідування занять є необхідною умовою успішного навчання. Адміністрація і працівники Ліцею слідкують за перебуванням учнів / учениць без поважної причини в коридорах і службових приміщеннях протягом навчального часу. Учні зобов’язані заходити до класу вчасно і залишатись там протягом уроку. Випускати з класу під час уроку учнів без поважної причини заборонено.
 • Неявка учнів на навчання з будь-якої причини формує навчальне відставання, яке підлягає надолужуванню. Учні, які не змогли надолужити пропуски з предмету в кількості понад 47% навчального часу, не можуть бути оцінені за підсумками семестру.
 •  Учням не дозволяється перебувати у шкільному дворі протягом навчального часу без прямого нагляду дорослого учасника освітнього процесу в Ліцеї.
 • Учні / учениці, винні у порушенні дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку, затримуються і про їхню поведінку негайно повідомляються батьки чи особи, які їх заміняють.

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого привітні, доброзичливі, налаштовані на позитивне спілкування, готові прийти на допомогу.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого характерне неприйняття сумнівних пропозицій і свідома неучасть в сумнівних діях чи вчинках.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого розуміють необхідність створення атмосфери творчості і співпраці в Ліцеї для власного успішного навчання та роблять все необхідне для її підтримання.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого характерною є повага до всіх, хто організовує і підтримує освітній процес в Ліцеї, бере в ньому участь безпосередню чи опосередковану.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого прикладають всіх зусиль для збереження, підтримання в належному стані, покращення та поповнення навчальної і матеріально-технічної бази Ліцею, її бібліотечного, медійного, технічного і спортивно-оздоровчого фондів.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого характерним є здоровий спосіб життя, неприйняття “культури шкідливих звичок” як такої, яка ставить під сумнів подальші їхні власні життєві успіхи.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого поважають культуру свого регіону, дотримуються культурних традицій свого міста, поважають, підтримують і розвивають культурні традиції свого Ліцею.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого характерні активна участь в культурному житті та соціальних заходах мікрорайону Ліцею.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого усвідомлюють, що вони є представниками Ліцею в мікрорайоні і що їхня поведінка оцінюється оточуючими як поведінка саме такого представника.

 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого характерні повсякденне дотримання особистої гігієни і акуратність в зовнішньому вигляді.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого знають, який одяг є робочим одягом учнів, а який більше підходить для вечірок, літнього відпочинку, туристичних походів чи спортивних занять.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятого в одязі недопустима наявність предметів, які загрожують їхній особистій безпеці чи безпеці інших, предметів, які перешкоджатимуть нормальній навчальній роботі.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого джинси як замінник брюк носять темні, однотонні, класичного ситилю, без додаткових кишень, нашитих деталей, без написів, протертостей, нанесених штучно дір тощо.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого не перебувають в Ліцеїі у штанах-бедрівках чи топах, хусточках-банданах чи бейсболках на голові.
 • Для учнів / учениць Львівського Сімнадцятої недопустимо мати на своєму одязі відзнаки неформальних об’єднань, сект чи релігійних течій, власноруч нанесених написів чи малюнків.
 • Учні / учениці Львівського Сімнадцятого не носять футболок, які пропагують цигарки чи алкоголь, ображають національну гідність чи релігійні почуття, не носять одягу, який оголює тіло чи демонструє спідню білизну, не носять на одязі ланцюгів, в’язок ключів тощо.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧНІВ

 • Кожен з учнів / учениць особисто відповідальний / відповідальна за ознайомлення з правилами поведінки учнів у Ліцеї та за їх виконання.
 • Обов’язком кожного з учнів Ліцею є дотримання чинного законодавства, моральних та етичних норм поведінки.
 • Кожен з учнів / учениць особисто відповідальні за виконання вимог Статуту Ліцею та правил внутрішнього  розпорядку.
 • Обов’язковим для кожного з учнів / учениць Ліцею є бережливе ставлення до шкільного майна, дотримання гігієнічних норм та встановлених вимог до зовнішнього вигляду.
 • Кожен з учнів / учениць особисто відповідальний / відповідальна за перешкоджання педагогічним та іншим працівникам Ліцею у здійсненні їх професійної діяльності, пов’язаної з освітнім процесом.
 • Обов’язком кожного з учнів / учениць є системна і систематична співпраця з педагогічним колективом Ліцею в питанні оволодіння знаннями і практичними навичками, підвищення свого загального культурного рівня.
 • Кожен з учнів / учениць особисто відповідальний / відповідальна за потурання, байдуже відношення чи сприяння у порушенні дисципліни іншими учнями Ліцею.
 • Для учнів / учениць Ліцею неприпустимими є наступні дії:
  • створення конфліктних ситуацій, їх підтримування чи вирішення неприйнятними в правовому суспільстві методами;
  • застосування будь-яких форм насилля до інших учнів / учениць Ліцею;
  • відсутність на уроці чи його частині без поважної причини;
  • створення чи сприяння виникненню ситуацій, які можуть призвести до зриву навчального процесу;
  • тютюнопаління, вживання алкоголю чи інших наркотичних речовин;
  • застосування шантажу як засобу впливу на учасників навчального процесу в Ліцеї у будь-яких його формах.
 • Під час перерв між заняттями відповідальним за підтримання порядку в навчальних приміщеннях, збереження майна та відповідну поведінку учнів, є черговий по класу. Невиконання правомірних вимог чергового по класу є грубим порушенням.
 • Кожен з учнів / учениць Ліцею відповідальний / відповідальна за шкоду, яка може бути нанесена іншим учням внаслідок їхньої неадекватної поведінки до і після закінчення занять в Ліцеї, а також під час перерв.
 • Кожен з учнів / учениць особисто відповідальний / відповідальна за відвідувачів, які прагнуть зустрітись з ними протягом навчального дня в Ліцеї. Зустрічі учнів з такими відвідувачами без дозволу адміністрації Ліцею є грубим порушенням правил поведінки.
 • За порушення правил поведінки учнів у Ліцеї передбачається:
  • попередження;
  • негайне повідомлення батьків учнів-порушників;
  • скликання батьківських зборів класу.