Результати опитування

Аналіз учнівських анкет
(самооцінювання закладу освіти)
та пропозиції щодо покращення навчання і дозвілля у Ліцеї

В анкетуванні взяли участь 96 учнів. Найбільш активними були учні 7-9х класів, меншу активність проявили учні 10-11-х класів (10 респондентів, 10,5%).

71,9% опитаних подобається перебувати в ліцеї, близько 12,5% з них навіть дуже. Разом з тим, 25% відповіли, що їм не дуже подобається бути в ліцеї, а 3% – не подобається взагалі.

Задоволені розкладом занять в цілому 77% і 23% – переважно не задоволені або зовсім не задоволені. Найбільше нарікань на велику кількість уроків в день (по 8), пізнє закінчення занять о 16-30, необхідність «відбувати» непотрібні в 11 класі предмети, фізкультурою останнім уроком. Треба відмітити, що є учні, які навпаки відмічають задоволення тим, що фізкультура проводиться останнім уроком.

Якістю та смаком їжі в шкільній їдальні задоволені 30% опитаних, а 39%  (це 38 учнів з 96) не харчуються в їдальні, ще 31% вважають їжу несмачною.

85,5% респондентів вказують, що вчителі та керівництво школи постійно їх інформують та інструктують щодо правил з охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Лише один учень про це нічого не знає, 13учнів були проінформованими в поодиноких випадках.

Переважна більшість опитаних 90 респондентів (91%) вказує, що спортивна зала та спортивний інвентар постійно або часто використовується під час навчальних занять та позаурочних заходів. 63 респонденти (64%) вказують, що мультимедійне обладнання використовується часто або постійно, 82 учня (83%) відмічають, що постійно або часто використовується компютерна техніка, 68 учнів вказують на часте використання візуалізації. Лише два учня з 95 відповіли,що ніколи не бачили на уроках використання мультимедійної техніки або візуалізації.. А от лабораторне обладнання використовується лише інколи (61%) або ніколи 23%.

96,9% респондентів почувається безпечно в школі, а два учні – ні.75% учнів ніколи не відчували ніяких форм боулінгу по відношенню до себе, 16,7% відчували поодинокі випадки, 8 учнів відповіли, що досить часто відчували прояви кепкування та булінгу щодо себе.

Серед учнів, які потерпають від агресії та цькування, найбільше постраждалих від однокласників (19) та від інших учнів школи (8). Також, серед тих, хто ображає: вчителі (17),  класний керівник (3), батьки інших дітей (3) .

Якщо ж учні стали свідками булінгу, або самі від нього постраждали, то в 33 випадках ні до кого не звернуться по допомогу, в 19 випадках звернуться до класного керівника, до  інших вчителів (3).

92,7% опитаних вважає, що керівництво ліцею доступне і відкрите для спілкування. 87,5% вважають, що їх права повністю або переважно дотримані у закладі освіти, а 12,5%, що – ні.

Порушення прав учні вважають  випадки, коли вчителі забирають телефон, кричать та затримують на перерві. 80 респондентів (83%) вважають, що вчителі їх поважають, 82 (86%), що вчителі підтримують та вірять в їх успіх. Переважна більшість (91 учень) впевнені, що на їх прохання вчителі допоможуть.

98% опитаних отримують інформацію про Критеріїї правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. Правда, в 30% випадках лише за їх зверненням. Лише два учні нічого не знають про критерії оцінювання.

 

93,7% респондентів вважають, що вчителі оцінюють їх справедливо. Лише 4 учні пишуть, що вчителі оцінюють їх в більшості випадків не справедливо. Самооцінювання своєї начальної діяльності на уроках здійснюють 58,3% опитаних, а 39,6% – дуже рідко.

76 учнів (78%) зворотній зв’язок від вчителів отримують у формі аргументації виставлених оцінок, визначення шляхів покращення результатів навчання, аналізу допущених помилок. Щоправда, 15% опитаних відмічає, що такий зв’язок вони отримують лише від окремих вчителів. На думку 63% опитаних оцінювання навчальних досягнень учнів робиться для визначення шляхів подальшого навчання,  13% – не вважають, що оцінювання шляхом для покращення своїх успіхів у навчанні.

Більшість учнів вважає, що результати їх навчання залежать від їх власної праці та наполегливості (67 голосів), від рівня викладання (55). Також важливими для учнів виявилася мотивація батьками до навчання (37) та факт об’єктивного / необ’єктивного оцінювання результатів їх навчальної діяльності(33).

33% респондентів вважають, що їх думка враховується і вислуховується на уроках завжди, але 54,3% – що тільки на окремих уроках, 9,6% заявили, що думка більшості вчителів є єдино правильною, вони її нав’язують учням.

З принципом академічної доброчесності не знайомі 3% учнів, хоча 45,8% вказують , що постійно проводяться бесіди щодо неприпустимості списування, плагіату, відсутності посилання на джерела інформації. Ще 40% опитаних вважають так заходи нерегулярними.

23% респондентів відвідують бібліотеку лише для отримання підручників та необхідної літератури, а 53% не користуються шкільною бібліотекою взагалі.

Серед питань, у вирішенні яких активніше беруть участь учні, найчастіше називають визначення профілю навчання, оформлення та дизайн навчальних приміщень, визначення курсів за вибором, факультативів та тематику гуртків. Разом з тим, 23,2% опитаних вважає, що їх думка  не враховувалась.

Серед позаурочних заходів, які проводяться в ліцеї, опитувані найбільше називають походи в театри, кіно 65%, музеї, екскурсії 63%, майстер-класи 60%, різні свята 41%.

Про події в Ліцеї скоріш дізнаються від класного керівника 83%, від спільнот в соціальних мережах 38,5%.

В останньому пункті анкети треба було поставити своє запитання та дати відповідь на нього. На фоні переважно схвального відношення до школи, вчителів, умов турбують такі питання :

 • Стосунки між учнями та вчителями, класними керівниками,
 • Неприйнятний стиль викладання;
 • Велика кількість уроків;
 • Зміни в середовищі (комфорт в туалетних кімнатах);
 • Високі ціни в їдальні, не завжди тепла і смачна їжа.

Серед пропозицій, які висували учні були наступні:

 • Зменшити кількість уроків (не більше 7-ми);
 • Зменшити ціни в їдальні;
 • Покращити смак їжі (деякі учні вважають, що раніше вона була смачнішою, а зараз просто корисна);
 • Покращити умови в туалетних кімнатах ( не вказано що саме).

 

Результати онлайн – опитування батьків учнів Ліцею № 17 Львівської міської ради щодо якості роботи закладу

З 18.04 по 21.04  серед батьківської громади ліцею було проведене анкетування. Отримано 169 відповідей.

Більшість учнів ліцею має позитивний настрій, відвідує навчання із задоволенням –  62,7%, що доводить про створення необхідного психологічного клімату педагогічним колективом.

Серед причин небажання йти до школи необхідно врахувати дві причини: Взаємини з однокласниками -16,6% та ставлення з боку педагогів- 12,4%. Такі результати є підставою для коректування роботи в цих напрямках.

Важливим показником є те, що 62.7% учнів не мають проблеми з адаптацією і лише у 31.4% ця проблема виникає іноді.

Керівництво ліцею відкрито до конструктивного спілкування з батьками, про що свідчать відповіді майже 94,7% респондентів.

Педагоги  справедливо оцінюють навчальні досягнення учнів Таку відповідь дали – 92,9% респондентів.

80,5% відповідей свідчать про те, що батьки учнів знають критерії оцінювання їх дітей, адже мають зворотній зв’язок з вчителями і задоволені організацією освітнього процесу в закладі -89,3%.

В ліцеїналагоджений постійний контакт класних керівників і батьків класів. Відповіді на всі запитання батьки отримують в класних керівників і директора ліцею більше ніж  90%

Серед напрямків покращення освітнього середовища необхідно виділити дизайн внутрішніх приміщень, облаштування навчальних кабінетів, облаштування туалетів, їдальні.

Більшість учнів харчується в їдальні, але частина батьків має претензії до асортименту, температурного режиму страв.

Батьки скаржаться на недостатній вибір, якщо дитина за певних причин не може вживати запропоновані страви.

Педагогічний колектив приділяє увагу питанням протидії булінгу, тому більшість батьків відповіли, що не було потреби звертатися з цими питаннями до адміністрації чи педагогів.

Батьківська громада ознайомлена з правилами поведінки в ліцеї і повністю їх приймає -87,6%

Вся робота закладу є відкритою і прозорою. Більшість такої інформації батьки отримують від класних керівників та з соціальних мереж. Загальний обсяг складає 96, 4%. Але 11,2% батьків відповіли, що важко отримати таку інформацію, не вказавши причину, чому важко.

Також більшість опитаних відповіли, що їх права учасників освітнього процесу не порушуються і враховується думка батьків при прийнятті важливих управлінських рішень.

Результати онлайн – опитування педагогів Ліцею № 17 Львівської міської ради щодо альтернативних курсів підвищення кваліфікації в 2023 році

В опитуванні щодо  курсів підвищення кваліфікації  на 2023 рік взяли участь 21 вчитель ліцею. Серед опитуваних були вчителі різних предметів, асистенти вчителів, вихователі групи продовженого дня, бібліотекар.

На запитання «Яка форма курсової підготовки є найбільш зручною?» більшість набрали варіанти: «очно-дистанційний» – 47,4%  та «дистанційний» – 42,1%.  Такі результати є свідченням того, що вчителі мають можливість заощаджувати час на доїзд до місця проведення курсів і повністю проводити уроки протягом навчального дня.

На вибір респондентів були запропоновані різні теми теми курсової підготовки. Найбільше вчителів зацікавили теми «Впровадження STEAM – освіти» – 68,4%, «Формування навичок 4-К у НУШ: креативність,  критичне мислення , комунікація, колаборація»- 52,6%, «Критичне мислення»- 47,4%, «Англійська розмовна» – 36,8%, «Формування навичок SOFT SKILLS» – 36,8%. Саме ці теми будуть обрані для загального опрацювання педколективом.

Серед форм проведення курсової підготовки найбільше переважає «майстер-клас» -47,4%, з великім відривом –«практичне заняття» – 26,3%, семінар -15,8%

Отримані результати опитування є підставою для подальшого формування груп з обраних тем, що дозволить підняти рівень професійної підготовки педагогів ліцею та вдосконалить освітній процес і підвищить якість знань учнів.

Результати онлайн – опитування батьків здобувачів освіти
ліцею №17 ЛМР щодо організації харчування
у 2023 році

З метою вивчення думки батьків здобувачів освіти щодо організації та якості харчування у ліцеї з 7 по 14 березня 2023 року проведено анонімне онлайн – опитування батьків, в якому їм запропонували висловити свої думки та побажання щодо покращення організації та якості харчування у ліцеї.

В опитуванні взяли участь 93 респондента, що складає 44% від загальної кількості учнів, які охоплені гарячим харчуванням (212) або 28% від загальної кількості учнів школи.

На запитання «Якщо Ваша дитина харчується у ліцеї, то наскільки Ви задоволені харчуванням» 59,2% (55) респондентів відповіли, що повністю задоволені харчуванням або  переважно задоволені, 22,6% (21) респондент відмітив, що не задоволені харчуванням, а 18,3% (17) – вказали, що не можуть визначитися з відповіддю на поставлене питання.

Основними причинами, через які респонденти не задоволені харчуванням у ліцеї, є: не смачні 19,4% (18) та холодні страви 12,9% (12), одноманітний асортимент страв 19,4% (18) , не відповідність ціни та якості страв 12,9% (12)

Нове меню за Є. Клопотенком більшість респондентів 61,4% (57) сприйняли позитивно, відмітивши, що їжа стала смачніше 18,3% (17), їжа стала більше відповідати нормам здорового харчування 22,6% (21), їжа стала різноманітніше 14% (13), в меню стало більше фруктів 6,5% (6). В той же час 24,8% (23) респондента вважають, що їжа стала не смачною, а 6,5% (6) не побачили особливих змін.

На питання «Яких страв не вистачає у їдальні?»  переважна кількість батьків відмітила недостатню кількість салатів, фруктів, страв української кухні.

На питання «Чи змінилась якість харчування у ліцеї за останній рік» думки батьків розподілились наступним чином: 32,3% відмічають, що не змінилось, 50,5% бачать покращення якості харчування і лише 17,2% вважають, що ситуація погіршилась.

Серед тих, хто вважає, що якість покращилась в основному відмічають урізноманітнення страв, смак їжі, чистоту в їдальні.

Респонденти, які вважають, що якість погіршилась скаржаться на подорожчання, зменшення порцій , відсутність солі, кетчупу і перця, недостатню різноманітність, систему Є. Клопотенка.

Як добру і задовільну оцінюють чистоту в їдальні 93,5% батьків і 6,5% як не задовільну. Висловлюються побажання осучаснити обладнання на кухні, оновити меблі в обідній залі, зробити в приміщенні їдальні сучасний ремонт, встановити велику вітрину.

Багато нарікань серед батьків викликають розмір і ціна порції. Лише 39,8% респондентів готові платити за шкільний обід із першою та другою стравами 45 грн. за умови використання якісних продуктів. Інші хотіли б ціну менше 40 грн.

Найбільше задоволення викликає робота працівників їдальні, їх стиль спілкування з учнями. 91,4% батьків задоволені або в цілому задоволені обслуговуванням в їдальні, ввічливістю і охайністю працівників.

Щодо заборони певної продукції більшість батьків вважають, що нічого забороняти не потрібно, у дитини має бути вибір. А от додати до асортименту буфетної продукції пропонують фрукти, сандвічі, еко – солодощі, банани поштучно, більше різноманітної випічки.

Із найпоширеніших пропозицій щодо покращення харчування є:

 • встановлення терміналу для платіжних карток;
 • більше вибору гарнірів і салатів;
 • збільшення раціону фруктами та овочами;
 • збільшення порцій;
 • проведення капітального ремонту харчоблоку та їдальні;
 • надавати інформацію батькам щодо меню на тиждень;
 • дозволити дітям заміняти гаряче харчування на буфетну продукцію;
 • повернути старий асортимент.

Результати онлайн опитування
батьків здобувачів освіти Ліцею № 17 Львівської міської ради
щодо організації та якості харчування в закладі освіти

З метою вивчення думки батьків здобувачів освіти щодо організації та якості харчування у ліцеї з 1 по 6 лютого 2022 року проведено анонімне он-лайн – опитування батьків, в якому їм запропонували висловити свої думки та побажання щодо покращення організації та якості харчування у ліцеї.

В опитуванні взяли участь 100 респондентів, що складає 44,8% від загальної кількості учнів, які охоплені гарячим харчуванням (228) або 33,1% від загальної кількості учнів школи.

На запитання «Якщо Ваша дитина харчується у ліцеї, то наскільки Ви задоволені харчуванням» 60,8% (60) респондентів відповіли, що повністю задоволені харчуванням або  переважно задоволені, 13,4% (13) респондентів відмітили, що не задоволені харчуванням, а 25,8% (25) – вказали, що не можуть визначитися з відповіддю на поставлене питання.

Основними причинами, через які респонденти не задоволені харчуванням у ліцеї, є: не смачні 11,5% (9) та холодні страви 9% (7), одноманітний асортимент страв 38,5% (30) , не відповідність ціни та якості страв 16,7% (13). Також поодинокими респондентами було висловлено незадоволення якістю котлет та відсутністю терміналу для прийняття пластикових карт і серветок.

Серед страв, які викликають найбільше незадоволення учнів виявились страви із риби 52,9%, перші страви 32,9%, страви із м’яса 24,7%.

В цей же самий час саме страви із м’яса  поряд із випічкою найбільше подобаються 49.5%  і  51,6% респондентів. Також 42,1% відповіли, що їм подобаються гарніри і 28,4 % – салати. Серед уподобань є також сирники, млинці, оладки.

На питання «Чи змінилась якість харчування у ліцеї за останній рік» думки батьків поділились приблизно порівну: 44,9% відмічають, що не змінилось, 43,8% бачать покращення якості харчування і лише 11,2% вважають, що ситуація погіршилась.

Серед тих, хто вважає, що якість покращилась в основному відмічають новизну і чистоту посуду 33,3%, покращення роботи персоналу 8,3%.

Респонденти, які вважають, що якість погіршилась скаржаться на подорожчання і зменшення порцій – 11,2%

Як добру і задовільну оцінюють чистоту в їдальні 84,4% батьків і 15,6% як не задовільну. Висловлюються побажання осучаснити обладнання на кухні, оновити меблі в обідній залі, зробити приміщення їдальні яскравішим.

Основні нарікання серед батьків викликають розмір і ціна порції. Лише 32% респондентів готові платити за шкільний обід із першою та другою стравами більше 30 грн. за умови використання якісних продуктів. Інші хотіли б ціну менше 30 грн., а 5,4% менше 25 грн.

Найбільше задоволення викликає робота працівників їдальні, їх стиль спілкування з учнями. 96,8% батьків задоволені або в цілому задоволені обслуговуванням в їдальні, ввічливістю і охайністю працівників.

Однією з пропозицій батьків є встановлення терміналів для оплати з метою контролю за споживанням . 49% батьків хотіли б встановлення терміналу у їдальні, при збереженні можливості розрахуватись готівкою. Майже 60% батьків хотіли б організувати «шведський стіл» у ліцеї. Багатьох турбує відсутність вибору страв та напоїв у їдальні.

Із найпоширеніших пропозицій щодо покращення харчування є:

♦ урізноманітнення напоїв, більше простої води, компотів, вибір чаю солодкий чи ні, гарячий чи ні;
♦ більше вибору гарнірів і салатів;
♦ збільшення раціону фруктами та овочами;
♦ збільшення порцій;
♦ використання продуктів вищого ґатунку;
♦ збільшення  у раціоні сирних та молочних продуктів;
♦ організація в закладі мультипрофільного харчування;
♦ виділення коштів на капітальний ремонт харчоблоку та їдальні.